Општинско веће је представничко тело грађана Општине Кнежеви Виногради које у оквиру својих права и дужности доноси опште и друге акте, те обавља послове у складу са Уставом, законом и Статутом Општине. Општинско веће Општине Кнежеви Виногради чини 13 већника.

Већници у мандату 2017.-2021.

 1. Марио Свалина
 2. Јанош Павловић
 3. Драгана Божић
 4. Агнеза Мијатовић
 5. Корина Томашић Деак
 6. Хајналка Бистрицан
 7. Золтан Рајки
 8. Предраг Петровић
 9. Мирослав Аћимовић
 10. Божо Черкез
 11. Гордана Муса-Балаш
 12. Даниел Хордоши
 13. Санела Просер Хорватин