Котлина је место с нарочито лепим положајем у живописној долини опкољеној виноградима док на западном крају почињу 3 прелепе долине. Данас село Котлина има 288 становника, који живе у 4 улице (Главној, Дожа Ђерђа, Петефи Шандора и Планина).

Становништво Котлине углавном се бави пољопривредом – ратарством, виноградарством и воћарством, уз виноградарство прати и производња вина.

У селу постоји подручна школа на мађарском језику од 1. до 4. разреда основне школе, која је у саставу Основне школе Змајевац.

Котлина је позната по културним активностима КУД-а „Петефи Шандор“, те спортским НК „Грозд“.

Посебно је значајна обнова комуналне и саобраћајне инфраструктуре. Тако је цеста Котлина – Подоље поставила темеље будућег развоја туризма, посебно оног винског. Први следећи већи инвестициони захват биће обнова саобраћајнице према Кнежевим Виноградима, а можда и цеста према Сузи.

Историја

Котлина је била насељена и у време Турака. Њено брдовито подручје у доба властелинства Беље обиловало је виноградима с првокласним вином које се добро продавало. Нарочито је било чувено њихово бело вино. Осим вина продавали су трешње и шљиве које су најчешће одвозили у Осијек, а успешно су се бавили и повртларством.