ОПШТИНА КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ – јединица локалне управе у склопу Осјечко-барањске жупаније основана је Законом о подручјима жупанија, градова и општина у Републици Хрватској 30.децембра 1992. године („Народне новине“, бр. 90/92.), а до тада је била у склопу бивше Општине Бели Манастир. Конституисана је у прогонству у Осијеку, седницом у јуну 1993. године.

Општина Кнежеви Виногради представља простор од 248,77 км2, са уделом од 6% укупне површине Осјечко-барањске жупаније, односно 22% целе Барање. Обухваћа седам насеља: Кнежеви Виногради, Змајевац, Каранац, Суза, Каменац, Котлина и Мирковац те два радничка насеља – пустаре, Јасеновац и Соколовац.

Према последњем попису становништва 2011. године на подручју Општине Кнежеви Виногради живело је 4.614 становника. Од тога Мађара 1.784 или 38,66%, Хрвата 1.758 или 38,1%, Срба 815 или 17,66%.

ГРБ И ЗАСТАВА

logo-bigГрб Општине има облик овалног штита. У зеленом пољу, у његовом горњем делу при врху хоризонтално лежи клас пшенице жуте боје. У централном његовом делу налазе се три грозда жуте боје са смеђом стабљиком, који стоје и захваћају једним делом смеђе, хоризонтално окренуто буре, округлог облика са пипом у доњем делу. Руб штита је црне боје. Застава Општине је жуте боје.

Грб и застава Општине могу се израђивати само у садржају, облику и изгледу утврђеном Статутом Општине и приказаном у изворнику ових знамења. Изворник грба и заставе чува се у управном телу Општине Кнежеви Виногради, а један примерак овог документа у Државном архиву. Грб и застава Општине Кнежеви Виногради могу се користити само у сврхе, на начин и према условима прописаним посебном одлуком.