Основна карактеристика уређења простора Општине Кнежеви Виногради, са гледишта заштите културне баштине, је у подједнакој заступљености традицијских грађевина, архолошких локалитета и појединачно заштићених сакралних грађевина.

Из уобичајеног фонда традицијског градитељства (сеоских кућа и амбара) распрострањених у Кн.Виноградима, Котлини и Сузи издваја се специфична скупина грађевина у Змајевцу. То је тзв. архитектура у земљи – вински подруми у лесу и гатори. Посебност која произлази из њихове непосредне повезаности са аутохтоним крајоликом чини главну идентификацијску одредницу тог краја и Барање уопште. То су Реформатски и Католички сурдук са 80-ак укопаних подрума.


Сакралне грађевине – верски објекти (цркве) на подручју Општине

Кнежеви Виногради

 • Реформатска црква из 1576. године
 • Православна црква Ваведења пресвете Богородице из 1742. године
 • Римокатоличка црква Св. Миховила Арканђела из 1840.-1857. године

Каранац

 • Римокатоличка црква Св. Доната из 1832. године
 • Реформирана кршћанска црква из 1808.-1816. године
 • Православна црква Св. Стевана Штиљановића из 1991. године

Змајевац

 • Римокатоличка црква Нашашћа Св. Крижа из 1752. године
 • Реформатска црква из 1866.-1871. године

Суза

 • Реформатска црква из 1869. године
 • Римокатоличка црква Св. Антуна у изградњи

Котлина

 • Реформирана кршћанска црква из 1805.године

Каменац

 • Реформирана кршћанска црква преправљена и санирана 1877. године

Археолошки локалитети на подручју Општине

 • Археолошко налазиште „Каменац“, Каменац
 • Археолошко налазиште „Доње поље – Просина“, Каранац
 • Археолошко налазиште „Дерјан“, Кнежеви Виногради
 • Археолошко налазиште „Драгојлов бријег“, Кнежеви Виногради
 • Археолошко налазиште „Митвар“, Кнежеви Виногради
 • Археолошко налазиште Основна школа, Кнежеви Виногради
 • Археолошко налазиште Црква реформираних, Кнежеви Виногради
 • Археолошко налазиште „Котлина“, Котлина
 • Археолошко налазиште „Виногради“, Суза
 • Археолошко налазиште „Дерјан“, Кнежеви Виногради
 • Археолошко налазиште „Varhegy – Mocsolas“, Змајевац
 • Археолошко налазиште „Gradac – Varhegy“, Змајевац

Остала културна добра на подручју Општине

 • Оргуље у цркви св. Доната бискупа, Каранац
 • Инвентар парохијске цркве Ваведења Богородице, Кнежеви Виногради
 • Локомобил, Кнежеви Виногради
 • Вински подрум (Шандора Петефија 2), Кнежеви Виногради
 • Централно складиште за житарице – магазин, Мирковац
 • Вински подрум (Маршала Тита 81б), Суза
 • Вински подрум (Шандора Петефија 16), Змајевац