Подручје Општине Кнежеви Виногради припада ширем подручју низинског, равничарског подручја Барање. На подручју Општине јављају се облици низинског равњачког и брдског рељефа.

Брдски рељеф представљају падине Барањске планине – Банске косе на северозападу Општине, са највишим врхом од 245м.

На овим просторима влада умерено континентална клима, коју карактеризирају честе интензивне промене времена.

Структуру површине Општине према катастарским категоријама чине:

  • Пољопривредне површине 15.573 hа – 62,6%
  • Шумске површине 5.948 hа – 23,9%
  • Водотоци и канали 1.209 hа – 4,8%
  • Остале површине, трстици и баре те неплодно и изграђено тло 2.147 hа – 8,6%

Површина укупних грађевинских подручја износи 943,7 hа и заузима 3,8% површине Општине. Грађевинско земљиште није катастарска категорија и у њему се налази осим неплодног и пољопривредно земљиште.