Општина Кнежеви Виногради представља простор од 248,77 км2, са уделом од 6% укупне површине Осјечко-барањске жупаније, односно 22% целе Барање.

Простор Општине Кнежеви Виногради припада крајњем североисточном делу Републике Хрватске, односно његовој природно-географској целини Барањи. У оквиру простора Барање, Општина Кнежеви Виногради заузима источни део простора, с тиме да јој источна граница прелази и на леву обалу Дунава.

Општинско седиште Кнежеви Виногради је удаљено од Осијека 25 км, 10 км од града Белог Манастира, 5 км од државне цесте Е-73, 26 км до границе с Републиком Мађарском, 15 км од границе с Војводином, а део парка природе Копачки рит налази се на подручју Општине.

На северу простор Општине граничи са простором општине Драж, те на северозападу са простором општине Поповац. Укупна дужина северне границе износи укупно 17 км. На западу Општина граничи са простором Града Белог Манастира, границом дужине 6 км. На југозападу Општина Кнежеви Виногради граничи са опћином Чеминац у дужини од 14 км, а на југу са општином Биље и дужином границе од 17 км.