Пословно-подузетничка и рекреативна зона Општине Кнежеви Виногради обухваћа површину од 56 hа 96 а и 31 м2. налази се јужно од Кнежевих Винограда, уз источну страну цесте Осијек-Билље-Кнежеви Виногради (Ж 4042) и јужну страну укинуте железничке пруге Бели Манастир-Батина. На удаљености је 30-ак км од границе са Мађарском, те исто толико од границе са Р.Србијом и Осијеком.


Пословно-подузетничка и рекреативна зона планирана је у три дела:

Први део планиран је уз цесту Осијек-Биље-Кнежеви Виногради северно од санитарне зоне новог водоцрпилишта, где су честице делимично парцелиране од 0,25 hа до 1,50 hа, док се други непарцелирани дио цепа у складу са законским прописима. Честице у првом делу планиране су за следеће подузетничке активности:

  • Производне и услужне делатности основане на производњи аутохтоних и еколошких производа;
  • Производне и услужне делатности основане на традиционалним занатима и њиховим производима;
  • Трговачка делатност (велепродаја, малопродаја – мега маркети)
  • И све остале делатности које немају утецаја на загађење околине.

Код изградње већих погона, корисницима се може доделити и више од једне катастарске честице, о чему након прегледа документације одлучује Општинско веће.

Други део представља простор за организирање рекреативне и угоститељско-туристичке зоне. Намена наведеног простора јесте у комплексу надопунити туристичко-спортско-рекреативне садржаје СРЦ „Базени“ Кнежеви Виногради, а у складу са Просторним планом уређења Општине Кнежеви Виногради (Службени гласник 5/05, 5/09) и Урбанистичким планом уређења „Рекреативни центар Кнежеви Виногради“ (Службени гласник 7/08).

Трећи део господарске зоне планиран је као помоћ у пољопривреди, за објекте који су у служби пољопривреде, као и за активности које су планиране у првом делу, ако дође до његове попуњености, честице ће се цепати по локацијској дозволи.


Опремљеност Пословно-подузетничке зоне:

– У потпуности је комунално опремљен (цеста, вода, струја, одводња) простор првог и другог дела на простору од ccа 5 hа, чије су честице и данас на продаји под повољним условима (коначна цена с помоћи од 7,00/кн/м2).


Мере као потицаји улагања у Пословно-подузетничкој и рекреативној зони Кнежеви Виногради:

Мера 1. – куповина земљишта уз субвенцију цене до 50%
Мера 2. – куповина земљишта уз могућност плаћања цене на оброке
Мера 3. – ослобађање од плаћања комуналног доприноса
Мера 4. – ослобађање од плаћања комуналне накнаде
Мера 5. – ослобађање од плаћања општинских пореза
Мера 6. – ослобађање од плаћања накнаде за прикључење на комуналну инфраструктуру
Мера 7. – суфинансирање камата на кредите
Мера 8. – друга ослобађања на темељу законских прописа


Поступак и услови уласка у Зону:

За све информације око улагања у Пословно-подузетничкој и рекреативној зони Кнежеви Виногради, можете се обратити сваким радним даном (пон-пет) од 7,00 до 15,00 сати у Општини Кнежеви Виногради или на контактне телефоне или електронском поштом.
У наставку објављујемо стално Отворени позив, те попис честица које су тренутачно понуђене и слободне за улагања.


Фирме у Зони:

  • Фирма „Бор-пластика“ д.о.о.
  • Фирма „РАБО“ д.о.о.
  • Удруга произвођача ракије из воћа – УПРИВ
  • ОПГ Свалина Марио