На подручју Општине постоје две централне основне школе – у Кнежевим Виноградима на хрватском језику а у Змајевцу на мађарском језику, и три подручне школе, у Каранцу, Сузи и Котлини.


Историја школства

Историја школства врло је богата јер је Змајевац још у 16. столећу имао школу у рангу гимназије, коју често успоређују са печујском гимназијом. 1576. године у Кнежевим Виноградима реформатска синода регулисала је рад учитеља. Средином 16. столећа постојала је и школа у Каранцу, а 1616. године забележен је податак како у селу уз реформатску делује и католичка школа. У Котлини се први пута учитељ спомиње 1719. године, али је сама школа деловала већ и раније. Каменац је имао школу пре 1817. године. Отприлике у исто време је и Суза имала школу а од 1806. датира листа имена учитеља. Године 1843. основана је прва школа у Кнежевим Виноградима на иницијативу црквеног надзорништва из Печуја (у близини католичке цркве). Нова школска зграда са једном учионицом изграђена је 1874. године добровољним радом. Касније долази до изградње и других школских објеката уз цркве.


ОШ Кнежеви Виногради

Историја
• Основна школа у Кнежевим Виноградима – реформатске веросиповести (1881-1916)
• Основна школа у Кнежевим Виноградима – римокатоличке вероисповести (1907-1918)
• Основна школа у Кнежевим Виноградима – гркокатоличке српске вероисповести (1903-1915)
• Државна основна школа у Кнежевим Виноградима (1922-1940)
• Мађарска краљевска основна народна школа у Кнежевим Виноградима (1941-1945)
• Основна школа у Кнежевим Виноградима (1954-1955)

Садашња школа у Кнежевим Виноградима изграђена је 1961. године. Подручје школе обухваћа места: Кнежеви Виногради, Јасеновац, Мирковац, Соколовац, Грабовац, Митровац, Каранац и Каменац. Подрућна школа у Каранцу изграђена је 1982. године. 2007. године нову спортску дворану отворио је председник Републике Хрватске, Стјепан Месић. Настава се одвија у једној смени. О укупно 350 ученика брину 44 запосленика. Висока стручна заступљеност и услови рада осигуравају школи изнадпросечна постигнућа у раду.

Основна школа Кнежеви Виногради
Директор: Ивица Пргомет
Главна 44, 31309 Кнежеви Виногради
Тел: 031/730-661
Е-маил: ured@os-knezevi-vinogradi.skole.hr
Веб: Основна школа Кнежеви Виногради


Основна школа Змајевац

Рану историју школе записала је Јулиа Шнајдер, професорица мађарског језика из Змајевца, на темељу својих истраживања и архивских записа. Историја школе је у уској вези са историјом Реформиране кршћанске цркве у овим крајевима. Корени се вуку из 16. столећа. 16. и 17. августа 1576. на синоди у Кнежевим Виноградима основали су Реформирану кршћанску цркву за Барању. Уредили су школовање тако, што су донели одлуку за младе теологе који би пре свештеничких задужења 2-3 године били обавезни подучавати у сеоским школама. 300 година су дипломирани теолози вршили школовање становника Барање, а теолози су долазили са дебрецинског факултета. До времена Турака постојале су гимназија и виша школа, а наон тога само основна школа са шест разреда.
Први учитељ са учитељском школом био је Апостол Јанош, пријатељ Јокаија, дошао је 1865. године. Заједно са својим зетом, Даноци Балашем, поучавајући, провео је читав свој живот у Змајевцу. 1949. године школа у Змајевцу је једина средња школа на мађарском језику у Хрватској. Била је осморазредна нижа гимназија, која је била смештена у центру села. Ученици су долазили из Копачева, Луга, Каранца, Сузе, Кнежевих Винограда, Котлине, Батине и из околних радничких насеља, такозваних пустара. Од 1952. године школа постаје осморазредна основна школа. Данашња зграда школе изграђена је 1973. године.

Основна школа Змајевац
Директорица: Кинга Колар
Шпортска 2а, 31307 Змајевац
Тел: 031/734-393
Е-маил: os-zmajevac@os-zmajevac.tcloud.hr
Веб: Основна школа Змајевац

Основна школа Суза
Трг Ач Гедеона 9, 31308 Суза
Тел: 031/733-116