Веће српске националне мањине у Општини Кнежеви Виногради је непрофитна правна особа, основана са циљем унапређења, очитовања и заштите положаја српске националне мањине у Општини Кнежеви Виногради. Припадници српске националне мањине са подручја Општине Кнежеви Виногради у веће бирају своје представнике, у складу са законом, ради учествовања у јавном животу и управљању локалним пословима, који су од посебног интереса за српску националну мањину.

Циљеви Већа су:

  • Остваривање и заштита људских, националних, политичких, економских, социјалних, културних, просветних и других права и интереса српске националне мањине, на подручју свога деловања;
  • Унапређивање и очување националног, културног, верског и језичног идентитета Срба у Републици Хрватској, ради спречавања њихове асимилације;
  • Развијање сарадње унутар српске националне заједнице у Републици Хрватској, и сарадња са већинским народом и другим националним мањинама у Републици Хрватској;
  • Развијање односа и сарадња са другим српским организацијама и институцијама у Републици Хрватској;
  • Сарадња са организацијама и институцијама у матичној држави и дијаспори, а посебно сарадња са Србима пореклом са простора Републике Хрватске.

ЧЛАНОВИ 2015. (конституисан 01.07.2015.)

1. Споменка Бановић – председница
2. Бошко Лазаревић – заменик председнице
3. Душан Луковић
4. Владимир Хорват
5. Саво Михајловић
6. Светомир Шашлић
7. Слободан Шујдовић
8. Бисерка Вученовић
9. Раде Трбовић
10. Јасминка Бодловић