Општински начелник заступа Општину, и носилац је извршне власти Општине. У Општини Кнежеви Виногради с обзиром на национални састав становништва, Општински начелник има заменика и још два заменика из реда хрватског народа и српске националне мањине, односно укупно 3 заменика.

Општински начелник је одговоран за уставност и законитост обављања послова који су у његовој надлежности те за уставност и законитост аката управних тела.
Мандат Општинског начелника траје 4 године. Општински начелник бира се непосредно тајним гласањем.

На проведеним изборима за општинског начелника у мају 2017. године изабран је Ведран Крамарић, маг.иур..

Pitajte načelnika

Vaše ime (obvezno)

Vaš email (obvezno)

Vaš telefonski broj

Tema

Vaše pitanje