Службеници јединственог управног одељења

Жељка Коларић

виши стручни сарадник за управно-правне послове – тајник

Телефон: 031/730-938
Телефон: 031/732-107
Е-маил: zeljka.kolaric@knezevi-vinogradi.hr

Чила Тодоровић

стручни сарадник за комунално господарење, градитељство и заштиту околине

Телефон: 031/730-938
Телефон: 031/730-252
Е-маил: cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr

Јулијана Хорват

стручни сарадник за финансије

Телефон: 031/730-938
Телефон: 031/730-251

Маринко Деспинић

виши референт – комунални и пољопривредни редар

Телефон: 031/730-938
Мобител: 091/932-52-68

Тамара Чизмар Мијатов

референт за управне и рачуноводствене послове Општине и дечијег вртића

Телефон: 031/730-938
Телефон: 031/730-251
Е-маил: tamara.cizmar.mijatov@knezevi-vinogradi.hr

Мартина Тибор

референт општих послова

Телефон: 031/730-938
Факс: 031/732-106
Е-маил: martina.tibor@knezevi-vinogradi.hr

Намештеници јединственог управног одељења

Авдија Дјулинац – спремачица