Цењени посетитељи, добронамерни пријатељи!

slika

Жеља ми је искрено Вас поздравити и захвалити се на показаном интересу за Општину Кнежеви Виногради. Општина Кнежеви Виногради територијално једна је од већих не само у Осјечко-барањској жупанији него и у Републици Хрватској, а налази се у североисточном делу Барање – Републике Хрватске. Морам напоменути да се ради о нарочито мултиетничкој и мултиконфесионалној средини са евидентним природним богатствима тог подручја. Плодне оранице за ратарску производњу, блага јужна падина Барањске планине за виноградарско-воћарску производњу, савремена каналска мрежа и богатство вода за наводњавање (Дунавски рит) , шуме и презентирана- историјска културна добра темељ су за развој господарства – пре свега пољопривреде, прехрамбене индустрије, виноградарства, воћарства и разних облика туризма – винског, ловног и риболовног, верског и сеоског. Упркос постигнутим резултатима, нарочито у погледу инфраструктурне опремљености села на подручју Општине- путна мрежа, водовод, плин, расвета, одводња и важни објекти друштвеног стандарда у едукацији, здравству, социјали, спорту, култури и ватрогаству, ценим да већина становника Општине нема животни стандард размеран природним богатствима подручја Општине. Општа је оцена да се део господарских субјеката, укључујући и породична пољопривредна господарства, тешко сналази у новонасталим економским и тржишним условима. Упркос свим потешкоћама последњих година охрабрује све већи број позитивних примера у сфери подузетништва што се тиче отварања нових радних места.

С обзиром на мултиетнички (национални) и мултиконфесионални (верски) састав становништва Општине, учинио бих велики пропуст када не бих нагласио миран суживот и задовољавајући ниво толеранције у међусобним економским, социјалним и напосе међунационалним – политичким односима.

Осим приказима историјског и актуелног стања на подручју Општине, нескривена је намера и жеља ове странице да презентира богатство подручја Општине у сваком погледу, како би она постала интересантна за посетиоце, да се увјере у марљивост и гостољубивост становништва у сваком погледу.

Начелник Општине Кнежеви Виногради
Ведран Крамарић, маг.иур.