Општина Кнежеви Виногради основала је 1998. године Дечји вртић „Зеко“. У прошлости вртића, треба рећи да су деца, у Кнежевим Виноградима, први пута имала организиран предшколски одгој још од 1978. године. Тада су вртићи, на разини садашње Општине, припадали основним школама, били су државни и финансирали су се из државног буџета. На подручју Општине вртић делује у већим насељима, односно на четири локације. Рад вртића организован је у местима Кнежеви Виногради и Каранац на хрватском језику и у Змајевцу и Сузи на мађарском језику уз обвезу 10-сатног рада тједно на хрватском језику.

Дечји вртић „Зеко“ је предшколска установа у којој се остварује предшколски одгој и школовање, као и брига о деци предшколске доби од навршене треће године до поласка у школу. Остварују се редовни примарни шестосатни и десетосатни програм, који су прилагођени развојним потребама деце. Такођер се остварује и посебан програм за рад са децом мађарске националне мањине.

У педагошкој 2017./2018.години, предшколским одгојем било је обухваћено 85 деце.

ГАЛЕРИЈА

Седиште и централни вртић – Кнежеви Виногради

Дечји вртић „Зеко“
Главна 84а
Телефон/Факс: 031/731-012
Е-маил: dvzekoknvin@gmail.com
Директорица: Неда Пргомет
Васпитачице: Гордана Товјанин, Ксенија Кондић, Виола Хајек
Две групе са 47 деце:
Старија мешовита 24 деце
Млађа мешовита 23 деце

Одгојно-образовни рад је организован у шестосатном и десетосатном програму. Целодневни програм (десетосатни) је устројен 2008. године. Вртић се налази у самостојећем објекту у центру Кнежевих Винограда. Специфичност нашег вртића је организовање „Спортских игара“ којима се обележава Дан дечјег вртића и у њима суделују сви полазници.

Одржавају се већ 13 годину за редом.

Игре су подељене на три дела:

 • Такмичење деце до 4 године
 • Екипно такмичење
 • Трчање

У вртићу се посебно негују дечје традиционалне игре и фолклор примерен предшколском узрасту. Посета воћњаку јабука је деци јако интересантна јер су воћњаци велики, деца се упознају с начином брања те се часте и одговарајућим соком.

 

Подручни вртић Каранац

Колодворска 106
Телефон: 031/720-014
Васпитачица: Недељка Хорват
Група: једна мешовита
Број деце: 18

Полазници вртића су деца узраста од 2 године до поласка у школу. Програм у једној мешовитој групи је примарни шестосатни. Вртић се налази у наменском простору Основне школе Кнежеви Виногради. Добро сарађује са родитељима, а то омогућује остваривање различитих садржаја. Ево неких специфичних:

 • Берба грожђа у винограду
 • Обилазак фарме крава и коња
 • Организовање манифестације „Ноћ вештица“

 

Подручни вртић Суза

Шандора Петефија 1
Телефон: 031/733-064
Васпитачица: Етелка Пилат
Група: једна мешовита група
Број деце: 9

Предшколски одгој је организован у самостојећој згради, чији је власник Основна школа Змајевац. Устројена је једна мешовита група од 3 године до поласка у основну школу. Програм је шестосатни, а рад у групи се одвија на језику мађарске националне мањине, уз обавезу рада на хрватском језику 10 сати недељно. Организују се различите активности и радионице са родитељима.

Организују се различите активности и радионице као што су:

 • Припремање различитих украса за благдане
 • Једнодневни излети са децом и родитељима
 • Изложбе радова
 • Дан села
 • Заједничке манифестације са удругом младих

 

Подручни вртић Змајевац

Шпортска улица 2а
Васпитачица: Габријела Јухас
Група: једна мешовита група
Број деце: 11

Предшколски одгој је организован у наменском простору Основне школе Змајевац. Устројена је једна мешовита група деце, од 3 године до поласка у школу. Програм је шестосатни, а рад у скупини се одвија на језику мађарске националне мањине уз обавезу рада на хрватском језику 10 сати недељно.

Занимљиве су радионице са родитељима, обележавање Дана села, пригодне свечаности и сличне активности.

 

У свим вртићима је јако добра сарадња са ОШ Кнежеви Виногради и ОШ Змајевац, родитељима, месним заједницама, сурадња с младима, ватрогасцима…