ГРИНВЕЈС – Зелене стазе

Гринвејс или Зелене стазе представљају вишенаменске стазе које подржавају: пешачење, јахање, бициклизам и друге облике кретања без мотора. Зелене стазе могу бити разнолике: историјске, трговачке, туристичке – а такође се и стари некоришћени насипи могу пренаменити у такве еко путеве. Њима најчешће управља локална заједница или цивилни сектор, а разлог томе првенствено је очување природних и привредних добара, промоција и подстицање уравнотеженог и здравог стила живота, промоција руралног развоја, активног туризма, те повезивање људи и њихово зближавање с природном и културном околином.

Зелене стазе обезбеђују идеалну околину за почетак разних заједничких активности у природи (заштита животне средине, неговање културних обичаја) које утичу на разноликост туристичке понуде и развој еко туризма. У склопу ИПА прекограничног пројекта „Хрватска-Мађарска гоу грин“, Зелене стазе (енглески гринвејс) означене су и у Општини Кнежеви Виногради.

Kontakt

Webhttp://www.baranja-greenways.eu/
Telefon