ДВД Кнежеви Виногради

ДВД Кнежеви Виногради основано је 1890. године. Удружење окупља физичке и правне особе које раде на унапређењу ватрогаства и заштите од пожара, те обављају друге послове којим се подржава ова делатност.

Данас окупља 20 чланова за интервенције, 20 резервних ватрогасаца, 10-ак младежи и 20-ак деце. У јулу 2013. године отворен је нови ватрогасни дом у који је уложено око милион куна и финансиран је искључиво из општинског буџета. Поред Дома ватрогасци су добили и једно ватрогасно возило, које је делом финансирала и Државна управа за спасавање.

Циљеви: спровођење ватрогасне делатности те учествовање у спровођењу превентивних мера заштите од пожара и експлозија, гашење пожара и спасавање људи и имовине

Активности:

  • гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и експлозијом;
  • пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, те обављање и других послова у несрећама, еколошким и иним несрећама;
  • рекламне активности;
  • организација показних вежби и презентација;
  • рад са ватрогасном младежи и подмлатком;
  • рад са такмичарским десетинама;
  • укључивање у систем заштите и спашавање приликом великих несрећа и катастрофа

Активности: учешће на ватрогасним такмичењима са различитим старосним структурама друштва на подручју Општине, жупаније, као и на подручјима ван граница РХ односно на подручју суседне државе Републике Мађарске; стручно оспособљавање активног чланства; спровођење дежурства и мотритељско-дојавне службе током жетве; сарадња и заједничке активности са другим Удругама на подручју Општине и шире.

Kontakt

Adresa — Naselje hrvatskih branitelja 1b, Kneževi Vinogradi
Email — dvd.knezevivinogradi@gmail.com
Telefon — Predsjednik: Zdenko Čarapar +385 91 503 2198,, Zapovjednik: Panto Lozanov +385 91 581 1170,, Tajnik: Dražen Čarapar +385 91 390 3907