Ватрогасци из Котлине своје су удружење основали 1886. године. Почетком 2013. године реорганизовали су добровољно ватрогасно друштво, те су кренули са набавком ватрогасне опреме и уређењем ватрогасног спремишта. Тренутно броје 31 члана, од којих је 10 ишло на оспособљавање за звање ватрогасац и успешно положили испит.

Оперативни чланови максимално се залажу у припремама како за гашења пожара тако и припреме за такмичење, те су били домаћини ватрогасног такмичења за чланове и чланице, који је организовала Ватрогасна Заједница Барање 2013. године. Друштво у складу са циљевима Друштва делује на подручју заштите и спашавања.

За време преджетвених и жетвених радова организују дежурства на подручју месног одбора Котлина, те организују разне вежбе за гашење пожара, ватрогасна такмичења и радне акције у селу.