Удружење је основано 1998. године. Окупља грађане који имају положен или признат ловачки испит. Удружење броји 22 активна члана. Подручје рада је узгој и заштита дивљачи, брига око очувања станишта дивљачи и људског околиша, рад на образовању и стручном оспособљавању чланова.

Активности

2005. године купљена је зграда која је преуређена у ловачку кућу. Кућа се уређују сa коначним циљем пружања услуге смештаја и окупљања других Удруга. 2015. године организована је 13. традиционална ловачка забава за чланове и Удружења. Удружење учествује у друштвеном животу села које се бави етнотуризмом на разним манифестацијама и етно-сајмовима.