Мађарска удруга младежи „Јожеф Атила“

Млади из Котлине своје су удружење основали 2005. године и броје 23 члана. Своје програме имали су и пре саме регистрације, а деловали су уз помоћ средстава добијених путем конкурса. Помоћу тих средстава обновили су своје седиште које је добило назив Клуб Халенда. Исто тако уз помоћу разних потпора опремили су своје седиште. Током школске године налазе се викендом, а за време празника готово сваки дан. Чланство је снажан ослонац у раду и другим месним удружењима као што је културно друштво или фудбалски клуб. 2014. године помогли су у систематизацији књига старе библиотеке места. Обнова свих просторија седишта удружења започела је 2013. године, а радови су завршени у јесен 2014. године. Обнову је у потпуности финансирала Општина Кнежеви Виногради.

Делатност: предавања (могућности избора школовања, младих, дрога, упознај своју регију), књижевне вечери (Вечер поезије познатих песника, неоткривени таленти наше младежи), креативне радионице, спортска такмичења, организација забавних програма (први бал, покладе, Дан села) и манифестација (смотра фолклора, зборова, концерти, сусрет младих), пројекције филмова итд.

Kontakt

Adresa — Glavna 92, Kotlina
Email — club.halenda@gmail.com
Telefon — Predsjednik: Kornel Karasi +385 99 517 3115,, Zamjenik predsjednika: David Karasi +385 98 187 5565,, Tajnica: Ljiljana Milanović +385 99 745 2908