Српско културно друштво „Просвета“

СКД Просвета је традиционална културна организација Срба у Републици Хрватској која окупља припаднике српског народа ради очувања и развијања националног идентитета. Као свог заштитника слави Светог Саву, првог архиепископа и просветитеља српског народа. Друштво осим појединаца, окупља постојеће и развија нове културне и просветне институције Срба у Републици Хрватској. СКД Просвета пододбор Кнежеви Виногради основан је 30. октобра 2007. године, а тренутно има 23 члана који активно учествују у раду.

Циљеви:

 • Очување и развијање националног идентитета Срба у Републици Хрватској;
 • Упознавање, развијање и неговање културно историјских традиција Срба у Републици Хрватској;
 • Јачање и учвршћивање добрих и хуманих односа са већинским хрватским народом и припадницима мањинских народа у Републици Хрватској;
 • Развијање сарадње са организацијама српског народа у другим државама на културним, просветним, научним и другим активностима

Активности:

 • Проучавање историје, културе и савременог живота српског народа;
 • Организовање галеријских простора, трибина и других активности из науке, културе, књижевних сусрета и промоција књига;
 • Организовање фолклорне, музичке и других културних делатности;
 • Помагање постојећих читаоница и библиотека, организовање клубова читалаца и пријатеља књиге;
 • Развијање заједничких културних и других активности у местима где живе припадници више народних заједница;
 • Изучавање и чување језичког идентитета и писма српског народа;
 • Сарадња са Српском православном црквом

Активности: Рецитал поводом Светог Саве; Изложба ручних радова и икона; Књижевне вечери; Подршка раду КУД-а Живојин Жико Мандића, путовања у Будимпешту и Сентандреја и упознавање историје и културе Срба на том подручју.

Kontakt

Adresa — Glavna 78, Kneževi Vinogradi
Email — milena.tomic@yahoo.com
Telefon — Predsjednica: Svetlana Šmrčković +385 31 730 058,, Tajnica: Milena Tomić +385 31 730 905