IZJAVE O NEPOSTOJANJU / POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. st. 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.120/16) Općina Kneževi Vinogradi kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76.st.2 ZJN2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

  1. OPG Petrović Milan, Kn.Vinogradi, Glavna 26, OIB: 82556277337
  2. OPG Petrović Predrag, Kn.Vinogradi, Svetozara Miletića 66, OIB: 93739406670
  3. PO Petrović Dragan, Kn.Vinogradi, Glavna 26, OIB: 01068179278
  4. BEKA obrt, vl. Ivica Batori, Karanac, Petefi Šandora 8A, OIB: 68742615638