Likovna udruga ˝KVIN-ART˝

Udruga je osnovana 12. veljače 2007. godine. Okuplja mještane Općine Kn. Vinogradi koji žele sudjelovati u radu likovno-kreativnih izražavanja te vrste kulturne djelatnosti. Broj članova varira između 7 i 16, a trenutno je 8 aktivnih članova.

Cilj Udruge je udruživanje građana koji žele sudjelovati u radu likovno-kreativnih izražavanja te vrste kulturne djelatnosti na području općine Kn. Vinogradi. Djelatnost udruge sastoji se u tome da članovi svojim individualnim radom zajednički djelujući unapređuju likovnu i svaku drugu kreativnu kulturu, te svoje eksponate izlažu na zajedničkim izložbama. Udruga u svom radu surađuje sa sličnim Udrugama likovne kulture sa svrhom razmjene i pripremanja izložbi i likovnih kolonija, te sudjeluje na izložbama u RH i u inozemstvu prema mogućnostima Udruge. Likovna udruga ˝Kvin-art˝ djeluje zajedno sa srodnim udrugama sa područja Općine Kn. Vinogradi na akcijama i manifestacijama u povodu obilježavanja značajnih datuma i sličnim akcijama.

Osnovne aktivnosti Udruge su organiziranje likovnih kolonija, radionica i izložbi slika. U 2014. su imali dvije značajne aktivnosti:

  • sudjelovanje na manifestaciji Ivanjski dani u organizaciji KUD Živojin Žiko Mandić – u obnovljenom Domu kulture devet slikara Udruge je izložilo svoje radove
  • humanitarna izložba za stradalnike u poplavama, Galerija open u trgovačkom centru Mercator u Osijeku, osam slikara LU ˝Kvin-art˝ je izlagalo u humanitarne svrhe

 

Kontakt

Adresa — Glavna 44, Kneževi Vinogradi
Telefon — Predsjednik: Dragutin Barat +385 31 625 948, +385 98 169 7975, Tajnik: Arpad Keresteš +385 31 730 510, +385 98 173 6619