Udruga je osnovana 1920. godine, a danas okuplja 55 matičnih i 5 pridruženih članova. Svi članovi djeluju volonterski, a Udruga djeluje na području općine Kneževi Vinogradi.

Ciljevi:

  • Čuvanje, zaštita, uzgoj, umjetni uzgoj, lovljenje i korištenje divljači
  • Briga za stvaranje uvjeta za opstanak i razmožavanje divljači
  • Spašavanje divljači prilikom elementarnih nepogoda – velikih hladnoća i visokog snijega
  • Poduzimanje mjera za sprečavanje šteta od divljači i na divljači

Lovačko društvo ˝Srndać˝ je samostalna nestranačka udruga – dobrovoljno udruženih građana lovaca radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači, zaštite prirode i ljudskog okoliša u očuvanju prirodnih staništa divljači, njegovanja lovačke tradicije, etike i dobrih lovačkih običaja. Društvo će svoje zadaće i ciljeve ostvarivati u svom sjedištu i na području lovišta koje će zakupiti bez namjere stjecanja dobiti.

Društvo se bavi sljedećim aktivnostima: prebrojavanje divljači, ocjenjivanje stečenih trofeja, održavanje redovnih skupština, gađanje karabinom, organiziranje radnih akcija po zbornim mjestima, organiziranje čuvanje usjeva, organiziranje besplatnog sudjelovanja na gađanju glinenih golubova kako za svoje članove, tako i za članove susjednih društava, organiziranje prihrane i prehrane divljači, organizacija skupnog lova na sitnu pernatu divljač, i na štetočine, organizacija lovačke zabave te potpomaganje udruga (vjerskih i ostalih) na području općine Kneževi Vinogradi.