Reformirana crkvena općina u Kamencu

Reformirana crkvena općina u Kamencu je zajednica po Riječi Božjoj i Duha Svetoga od Isusa Krista pozvanih. Kao župa je dio Reformirane kršćanske kalvinske Crkve u Hrvatskoj, koja stoji isključivo na osnovi cijeloga Svetog Pisma, a u nauci i životu odana je Apostolskom, Nicejskom, Carigradskom, Efeškom, Kalcedonskom i Atanazijskom vjerovanju, te posebno Heidelberškom katekizmu i Drugom helvetskom vjeroispovijedanju.

Bogoštovlja su svakim blagdanom i nedjeljom u 14:00 sati.

Kako je parohija zajedno sa svom dokumentacijom u ovom selu 1859. do temelja izgorjela – kada je bila sagrađena prva crkva, točno se ne zna. U kasnijim zapisima se ne spominje gradnja crkve, zato se pretpostavlja da je bilo puno ranije. U govoru mještani spominju neku, sa trskom prekrivenu crkvu.

Ova reformirana zajednica je osnovana nešto kasnije nego u okolnim selima – otprilike krajem 17. stoljeća. Vjerojatno su i crkvu sagradili u to vrijeme. U drugom je svjetskom ratu crkva teško oštećena. Najnužnije sanacije su urađene još 1946. ali toranj je ponovno sagrađen tek 1960. Crkvu ove malene zajednice, zemljotres 1963. je učinio skoro neupotrebljivom, ali je već 1966. opet primala vjernike.

Posljednje obnove: 2001. je obnovljeno krovište i unutrašnjost crkve, a 2004. sa crkve je odbijena kompletna stara žbuka, te je ponovno žbukana i krečena. Tada su postavljeni i novi prozori na toranj.

*Danas zajednica broji 44 člana.

Kontakt

Adresa — Glavna 55, Kamenac
Webhttps://kamenac.wordpress.com/
Telefon — Svećenik: Arpaši Jožef +385 31 720 044, +385 91 333 8886