Reformirana crkvena općina u Karancu

Reformirana crkvena općina u Karancu je zajednica po Riječi Božjoj i Duha Svetoga od Isusa Krista pozvanih. Kao župa je dio Reformirane kršćanske kalvinske Crkve u Hrvatskoj, koja stoji isključivo na osnovi cijeloga Svetog Pisma, a u nauci i životu odana je Apostolskom, Nicejskom, Carigradskom, Efeškom, Kalcedonskom i Atanazijskom vjerovanju, te posebno Heidelberškom katekizmu i Drugom helvetskom vjeroispovijedanju.

Bogoštovlja su svakim blagdanom i nedjeljom u 10:30 sati.

Iako u to vrijeme Karanac još nije stajao na sadašnjoj lokaciji, 1576. u tom naselju postoji Reformirana crkva. Prvi župnik je bio Karantsi István. Vjerojatno u tom starom Karancu je stajala ona crkva, na kojoj je jedan svećenik (za vrijeme turske vladavine) ukucao čavao u olabavljena vrata crkve i za to platio kaznu u vrijednosti jedne krave i 6 forinti, jer nije imao dozvolu za to.

Na mjestu sadašnje crkve, stajala je jedna druga, čija se gradnja datira na kraj 17. ili početak 18. stoljeća. Na početku 19. stoljeća, ova crkva je već bila premala, jer je tada zajednica brojila 874 vjernika. 1808. karančani su započeli gradnju nove crkve i to na jedan neuobičajeni način. Radnje nisu započeli rušenjem stare crkve, nego su nad njom sagradili novu, iskoristivši staru kao skelu. Kada je nova crkva bila završena, staru su kroz vrata iznijeli van. Tragovi ove gradnje mogu se vidjeti u tornju današnje crkve.

Znamenitost ove crkve je, da na tornju umjesto uobičajene zvijezde stoji gromobran, koji su montirali 1869. nakon saniranja štete uslijed groma. Na osnovi inventara iz 1817. godine najstariji religiozni predmet je bokal iz 1727. godine.

Posljednje obnove: 1983. toranj je ponovno žbukan a cijela je crkva krečena izvana. 1998. je ponovno krečena izvana. 2004. crkveno krovište dobiva nove letve i crijepove.

Orgulje je sagradio orguljar Lajos Moser 1862. godine. One su obnovljene početkom 20. stoljeća, ali je u prvom svjetskom ratu mnoštvo svirala uništeno.

* U Karancu prema popisu 2011. godine ima 266 reformata

Kontakt

Adresa — Kolodvorska 104, Karanac
Telefon — Župnik: Janoš Hajek +385 31 720 223, +385 98 339 524