Reformirana crkvena općina u Kotlini

Reformirana crkvena općina u Kotlini je zajednica po Riječi Božjoj i Duha Svetoga od Isusa Krista pozvanih. Kao župa je dio Reformirane kršćanske kalvinske Crkve u Hrvatskoj, koja stoji isključivo na osnovi cijeloga Svetog Pisma, a u nauci i životu odana je Apostolskom, Nicejskom, Carigradskom, Efeškom, Kalcedonskom i Atanazijskom vjerovanju, te posebno Heidelberškom katekizmu i Drugom helvetskom vjeroispovijedanju.

Bogoštovlja su svakim blagdanom i nedjeljom u 15:30 sati.

Ne zna se točno kada je osnovana reformirana zajednica u Kotlini, ali se pretpostavlja početkom 17. stoljeća. Jedno je međutim sigurno, da je u središtu Kotline već stajala crkva, koja je u požaru 1803. u potpunosti izgorjela.
Novu crkvu nisu gradili na mjestu stare, nego na mjestu sadašnje crkve, na uzvišenju. Gradnju su započeli još u godini požara 1803. a crkvu su završili 1806. godine.  Veći su radovi na crkvi bili 1856., 1882., i 1963. godine.
Posljednje obnove: 1984. toranj je ponovno žbukan, te je cijela crkva izvana krečena. 2005. je obnovljeno cijelo krovište, a 2006. unutrašnjost crkve.

*Danas zajednica broji 74 člana.

Kontakt

Adresa — Glavna 110, Kotlina
Telefon — Svećenik: Darko Turšić +385 31 759 056