Rimokatolička crkva Našašća Sv. Križa u Zmajevcu

Godine 1304. Samuel i David osnivaju pavlinski samostan na granici naselja. Ovaj dio oranice, koji se nalazi između Zmajevca i Suze, koristi se i danas, a nosi ime Zemlja braće, koje ukazuje na nekadašnje prisustvo braće. Nalazi se u okolini sela Čatar koje je nestalo i čiji su se stanovnici bavili izradom štitova. Dokaz za postojanje ovog geografskog imena je da je vlasnik imanja Čatar pavlinima ostavio dvor i zemlju 1320. godine. Očigledno je da su se uselili na imanje i da su ga koristili kao samostan. 1333. godine već su imali i crkvu.

Od 16. stoljeća katoličanstvo, pored sve rasprostranjenijeg protestantizma, važno je središte života. Nakon vladavine Turaka trebala je proći jedna generacija da se župe obnove, a tešku situaciju, kao i za vrijeme turske opsade ublažavali su franjevci.

Godine 1733. katolici u Zmajevcu imaju samo jednu kapelu sagrađenu od drveta i živice, pokrivenu trskom. Patron crkve je Sveti Josip. Najvjerojatnije je stajala na mjestu koje mještani i danas spominju kao Crkveno mjesto. Svoj novi župni dvor počeli su graditi 1752. godine pomoću sredstava nadvojvode Alberta. Crkva stoji i danas na početku Katoličkog surduka. Slika katoličke crkve sačuvana je na slici s početka 19. stoljeća.

* Prema popisu iz 2011. godine u Zmajevcu ima 680 katolika

Kontakt

Telefon — Župnik: Đula Andraši +385 98 167 6413