Rimokatolička župna crkva Sv. Mihaela arkanđela u Kneževim Vinogradima

Župna zajednica u Kneževim Vinogradima posvećena je Svetom Mihaelu, arkanđelu. Crkveni god je 29. rujna. Središte župe su Kneževi Vinogradi kojima pod crkvenu jurisdikciju pripadaju: Karanac, Kamenac Kotlina, Mirkovac, Jasenovac, Sokolovac, te Zlatna Greda (Općina Bilje), Grabovac i Mitrovac (Općina Čeminac).

Za vrijeme turske vladavine (kada je naselje imalo status grada) briga o malom broju katoličkih vjernika pripala je franjevcima koji su pristizali iz mohačkog i osječkog samostana. Polovinom 18. stoljeća katolici su imali samo jednu kapelu od blata kojoj je prijetilo uništenje. Župa je osnovana 1851. godine. Vrlo stara župna crkva, koja je sagrađena u klasičnom stilu obnovljena je i proširena 1840. godine. Prema vidljivim podacima na zidovima, kor crkve dozidan je 1857. godine i te je godine završena izgradnja crkve, te je taj oblik zadržan do naših dana.

Površina crkve je 254 m². Krovište je obnovljeno 1999. godine, a crkva je izvana i iznutra potpuno obnovljena 2004. godine. Mjesto stare kapele od blata obilježeno je spomenikom koji prikazuje svetu porodicu. Spomenik Svetog Trojstva postavljen je ispred glavnog ulaza 1944. godine. Prije toga se nalazio ispred  beljske vinarije.

* Prema popisu iz 2011. godine katolicima se u Kneževim Vinogradima  izjasnilo 934 vjernika

Kontakt

Adresa — Petefi Šandora 9, Kneževi Vinogradi
Telefon — Župnik: Đula Andraši +385 98 167 6413,