Srpska pravoslavna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkvena općina u Kneževim Vinogradima se spominje još 1742. godine kada svećenik Petar Parabak preuzima službu, a te je godine podignuta i nova crkva prvobitno posvećena Sv. Arhiđakonu Stefanu. Izaslanici Baranjske županije izvještavaju Ugarsko namjesničko vijeće da su pregledali crkvu u Herceg Suljošu, premjerili je, te ustanovili sa kakvim sredstvima vjernici raspolažu u cilju podizanja nove crkve. Vjerska komisija Ugarskog namjesničkog vijeća predlaže da se dozvoli zidanje nove crkve od tvrdog materijala iste veličine kao što je bila stara, ali bez ukrasa. Godine 1769. carica Marija Terezija dozvoljava zidanje nove crkve pod uvjetima koje je predložilo Ugarsko vijeće.

Nova crkva posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice izgrađena je 1775. godine od tvrdog materijala. Crkva je sagrađena kao jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i dvokatnim zvonikom iznad zapadnog portala u kasnobaroknom stilu sa elementima klasicizma. Ikonostas datira iz druge polovine 18-stog stoljeća. Podaci o parohijskim svećenicima koji su službovali u ovoj crkvenoj općini postoje tek od 1860. godine. Prema tim podacima od 1860., pa sve do 1911. godine, parohiju je opsluživao protojerej Radoslav Andrić. Nakon smrti prote Radoslava Andrića 1911. parohiju privremeno opslužuje jeromonah Sergije Janković. Od 1912. na ovoj parohiji je jerej Milutin Čupić koga zamjenjuje jerej Svetislav Zundanović 1921. godine. Svetislava Zundanovića 1922. godine, zamjenjuje protojerej Dušan Andrić koji je na ovoj parohiji ostao sve do umirovljenja 1938. godine. Iste godine na parohiju dolazi jerej Stevan Izbradić koji je na ovoj parohiji službovao sve do 1955. godine kada ga zamjenjuje jerej Ljubomir Mecanović, koji na ovom mjestu ostaje sve do umirovljenja 1982. godine. Od 1982. na parohiji je jerej Ljubomir Radić koji odlazi u Eparhiju šumadijsku 1998. godine. Godine 1999. za paroha kneževovinogradskog postavljen je jerej Dragan Vukadinović, koji na toj dužnosti ostaje do 2002. godine. Iste godine zamjenjuje ga jerej Nenad Kesonja, koji na dužnosti ostaje do 2006. godine, kada ga zamjenjuje jerej Slobodan Poznanović.

Crkvena općina Kneževi Vinogradi danas broji 140 domova u kojima živi 355 vjernika. Crkvena općina Kneževi Vinogradi obuhvaća još i sela Suzu, Zmajevac, Batinu i Grabovac.

Kontakt

Telefon — Sveštenik: Stevan Kuveždanin +385 98 132 3953