Udruga je osnovana 22. studenoga 2010. godine u Karancu. Okuplja 10 stalnih članova, koji aktivno rade na ostvarivanju ciljeva Udruge. Članovi Udruge su stručnjaci raznih profila a u najvećem dijelu to su profesori na čelu s pravnikom, koji kao predsjednik zastupa Udrugu. Udruga djeluje na području Osječko-baranjske županije. Svi članovi Udruge, uključivo i predsjednik, djeluju bez ikakve naknade i troškova, isključivo volonterski.

Ciljevi: besplatno pružanje pravne pomoći u upravnim, sudskim postupcima koji su od egzistencijalne važnosti posebno osjetljivim društvenim skupinama; psihosocijalna pomoć žrtvama kaznenih djela; pružanje stručne pomoći u obrazovanju posebno osjetljivih društvenih skupina, djece, mladeži i ostalih korisnika; poboljšanje kvalitete života i razvoja društva; promidžba kulture mira i nenasilja.

Djelatnosti: besplatno pružanje pravne pomoći, posebno osjetljivim društvenim skupinama i drugim korisnicima u rješavanju egzistencijalnih problema; surađivanje s odvjetnicima, centrima za socijalnu skrb, medicinskim ustanovama, skloništima za žrtve nasilja, ovlaštenim Udrugama, sindikatima, lokalnim zajednicama, školama i drugim potrebnim institucijama; pružanje psihosocijalne pomoći podrške; organiziranje psihosocijalnih radionica i edukacija; provođenje tečajeva i pomoći u savladavanju nastavnog gradiva posebno osjetljivim društvenim skupinama, djeci, mladeži i drugima; organiziranje stručnog usavršavanja; provođenje edukativnih i kreativnih radionica; sudjelovanje na seminarima vezanima za ciljeve Udruge, osnivanje Zaklada, agencija, servisa i dr. radi ostvarivanja ciljeva Udruge.

Aktivnosti

Udruga je realizirala nekoliko projekata vezanih za djecu kojima je osigurana skrb izvan vlastite obitelji, smještajem u obitelji udomitelja. Kroz projekte su se ostvarivali ciljevi zbog kojih je Udruga osnovana, pružala psihosocijalna pomoć, provele brojne rekreativne i kreativne radionice te poboljšala kvaliteta života korisnika. Udruga je provela brojne projekte pri HZZ-u, te je zapošljavanjem određenih osoba kroz javne radove i druge projekte pomagala u svakodnevnoj skrbi starim, bolesnim, nemoćnim osobama, invalidima i drugim osobama u stanju socijalno zaštitne potrebe.