Izvršna vlast 2017.-2021.

Općinski načelnik – Vedran Kramarić, mag.iur.
Zamjenik općinskog načelnika – mr.sc. Deneš Šoja
Zamjenik načelnika iz reda hrvatskog naroda – Ružica Batori
Zamjenik načelnika iz reda srpske nacionalne manjine – Stojan Petrović

*Savjetodavno tijelo


Izvršna vlast 2013.-2017.

Općinski načelnik – mr. Deneš Šoja
Zamjenik općinskog načelnika – Vedran Kramarić
Zamjenik načelnika iz reda hrvatskog naroda – Mario Čerkez
Zamjenik načelnika iz reda srpske nacionalne manjine – Stojan Petrović


Izvršna vlast 2009.-2013.

Općinski načelnik – mr. Deneš Šoja
Zamjenik općinskog načelnika – Vedran Kramarić


Izvršna vlast 2005.-2009.

Općinski načelnik – mr. Deneš Šoja
Zamjenik općinskog načelnika – Petar Šmrčković

Općinsko poglavarstvo:

 • mr. Deneš Šoja – predsjednik poglavarstva
 • Petar Šmrčković
 • Dragutin Tomašić
 • Attila Toth
 • Josip Kasap

Izvršna vlast 2001.-2005.

Općinski načelnik – mr. Deneš Šoja
Zamjenica općinskog načelnika – Gordana Musa-Balaš

Općinsko poglavarstvo:

 • mr. Deneš Šoja – predsjednik poglavarstva
 • Gordana Musa-Balaš
 • Sava Šujdović
 • Josip Sabolek
 • Ljudevit Kolar

Izvršna vlast 1997.-2001.

Općinski načelnik – dipl.iur. Krešimir Kramarić (od 1997. do 01.07.1999.)
– Božo Čerkez (od 01.07.1999. do 2001)

Općinsko poglavarstvo:

 • dipl.iur. Krešimir Kramarić (od 1997. do 01.07.1999.), Božo Čerkez (od 01.07.1999. do 2001)
 • prof. Obren Bjelica (do 30.10.2000.), Petar Šmrčković (od 30.10.2000.)
 • mr. Deneš Šoja (do 30.10.2000.), Julijana Horvat (od 30.10.2000.)
 • dr. Drago Dropulić
 • Emma Raucher
 • dr. Brigita Kovač-Retih
 • Ernest Rikert (od 30.10.2000.)
 • Sava Šujdović (od 30.10.2000.)