Općinski načelnik zastupa Općinu, i nositelj je izvršne vlasti Općine. U Općini Kneževi Vinogradi s obzirom na nacionalni sastav stanovništva, Općinski načelnik ima zamjenika i još dva zamjenika iz reda hrvatskog naroda i srpske nacionalne manjine, odnosno ukupno 3 zamjenika.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu te za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela.

Mandat Općinskog načelnika traje 4 godine. Općinski načelnik bira se neposredno tajnim glasovanjem.

Na provedenim izborima za općinskog načelnika u svibnju 2017. godine izabran je Vedran Kramarić, mag.iur..

Pitajte načelnika

Vaše ime (obvezno)

Vaš email (obvezno)

Vaš telefonski broj

Tema

Vaše pitanje