Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, i koji se bira zajedno s općinskim načelnikom.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi ima još i zamjenika iz reda hrvatskog naroda i zamjenika iz reda srpske nacionalne manjine.

mr.sc. Deneš Šoja

zamjenik općinskog načelnika

Životopis

Ružica Batori

zamjenica iz reda hrvatskog naroda

Životopis

Stojan Petrović

zamjenik iz reda srpske nacionalne manjine

Životopis