Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi ima zamjenika iz reda hrvatskog naroda i zamjenika iz reda srpske nacionalne manjine.

Ružica Batori

zamjenica iz reda hrvatskog naroda

Stojan Petrović

zamjenik iz reda srpske nacionalne manjine