Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (30.06.2017.)


POSTUPCI:

Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u naselju SuzaPonudbeni list, Idejni građevinski projekt, Troškovnik (14.10.2020.)
Opremanje Doma kulture u Zmajevcu (13.07.2020.)
Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom nogometnom igralištu u Karancu (15.05.2020.)
Poziv za dostavu ponuda – Stručni nadzor nad izgradnjom ceste u Poslovno-poduzetničkoj zoni Kneževi Vinogradi- III faza – troškovniciglavni projektsituacije i presjecipregledna situacija (05.02.2020.)
Poziv za dostavu ponuda – Promocija i vidljivost u sklopu projekta Izgradnja ceste u Poslovno – poduzetničkoj  i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – III. faza KK.03.1.2.03.0040  (25.09.2019.)
Poziv za dostavu ponuda – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i opremanja vrtića u Kn.Vinogradima Izjava o nekažnjavanju(17.05.2019.)
Poziv za dostavu ponuda – Vanjski info kiosci – projekt EAT GREEN – Ponudbeni list (21.06.2018.) 
Poziv za dostavu ponuda – Edukativne radionice – projekt EAT GREEN
 (20.06.2018.)
Izgradnja pješačke staze u Kamencu II. faza
Prilog ITroškovnik – II. fazaUgovor – II. faza (30.05.2018.)
Poziv za dostavu ponuda – Opremanje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima – projekt EAT GREEN
 (18.03.2018.)
Poziv za dostavu ponuda – Opločenje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima – projekt EAT GREEN – Troškovnik (19.02.2018.)
Poziv za dostavu ponuda – Izrada promotivnih video i foto materijala – projekt EAT GREEN (05.09.2017.)
Poziv za dostavu ponuda – pokretni štandovi projekt EAT GREEN (28.07.2017.)

ODLUKE O ODABIRU:

Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza (27.10.2020.)
Opremanje Doma kulture u Zmajevcu (12.08.2020.)
Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom nogometnom igralištu u Karancu (04.06.2020.)
Stručni nadzor nad izgradnjom ceste u Poslovno-poduzetničkoj zoni Kneževi Vinogradi- III faza (12.03.2020.)
Promocija i vidljivost u sklopu projekta Izgradnja ceste u Poslovno – poduzetničkoj  i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – III. faza KK.03.1.2.03.0040 ( 10.10.2019.)
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i opremanja vrtića u Kn.Vinogradima (30.05.2019.)
Edukativne radionice – EAT GREEN projekt
Vanjski info kiosci – EAT GREEN projekt
Opremanje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima – projekt EAT GREEN
Izrada projektne dokumentacije – rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Hrvatske Republike i Antuna Plaveca
Stručni nadzor nad izvođenjem radova za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Kn. Vinogradima

Izgradnja tobogana uz olimpijski bazen u Kn. Vinogradima
Izgradnja rasvjete u športskom parku u Karancu
Opločenje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima
Izrada IV. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kneževi Vinogradi
Izgradnja pješačke staze u Kamencu – I. faza
Izrada promotivnih video i foto materijala (II.)  Izrada promotivnih video i foto materijala (I.)
Pokretni drveni štandovi
Izgradnja pješačke staze oko ribnjaka
Opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi ( + Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda)