Službenici jedinstvenog upravnog odjela

Željka Kolarić

pročelnica

Telefon: 031/730-938
Telefon: 031/732-107
Mobitel: 099/707-2991
E-mail: zeljka.kolaric@knezevi-vinogradi.hr

Čila Todorović

stručni suradnik za komunalnu djelatnost, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Telefon: 031/730-938
Telefon: 031/730-252
Mobitel: 098/457-378
E-mail: cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr

Tamara Bošnjaković

viši stručni suradnik za financije

Telefon: 031/730-938
Telefon: 031/730-251

Marinko Despinić

viši referent - komunalni i poljoprivredni redar

Telefon: 031/730-938
Mobitel: 091/932-5268

Tamara Čizmar Mijatov

referent za računovodstvene poslove i blagajnu Općine

Telefon: 031/730-938
Telefon: 031/730-251
E-mail: tamara.cizmar.mijatov@knezevi-vinogradi.hr

Martina Tibor

referent općih poslova

Telefon: 031/730-938
Faks: 031/732-106
E-mail: martina.tibor@knezevi-vinogradi.hr

Ines Palko Tatai

viši stručni suradnik za provedbu projekata i programa općine

Telefon: 031/730-938
Mobitel: 099/613-2947
E-mail: ines.palko-tatai@knezevi-vinogradi.hr

Jelena Budimir

viši referent za opće poslove, društvene djelatnosti i civilno društvo

Telefon: 031/730-938
E-mail: jelena.budimir@outlook.com

Namještenici jedinstvenog upravnog odjela

Avdija Đulinac – spremačica