Sjednice Općinskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

S obzirom na veličinu prostorije u kojoj se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, sjednici može prisustvovati do najviše 5 osoba (građana, medija i sl.).

Za prisustvo na sjednici nužno se prijaviti – najaviti: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi na telefon 031/730-938 ili osobno na adresu: Hrvatske Republike 3., Kneževi Vinogradi najkasnije 2 sata prije održavanja sjednice (osim predstavnika medija).

Prisustvo medija je dozvoljeno bez najave.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.