Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Kneževi Vinogradi koje u okviru svojih prava i dužnosti donose opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi čini 13 vijećnika.

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi
Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (12.02.2018.)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (22.02.2021.)

Vijećnici

 1. Boris Gal, Hrvatska demokratska zajednica – HDZ (od 01.06.2018.) – Mario Svalina, Hrvatska demokratska zajednica – HDZ (do 21.05.2018.)
 2. Janoš Pavlović, Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 3. Dragana Božić, Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, predsjednica Općinskog vijeća
 4. Agneza Mijatović, Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 5. Korina Tomašić Deak, kandidacijska lista grupe birača (nositelj mr.sc. Deneš Šoja), zamjenica predsjednice Općinskog vijeća
 6. Hajnalka Bistrican, kandidacijska lista grupe birača (nositelj mr.sc. Deneš Šoja)
 7. Zoltan Rajki, kandidacijska lista grupe birača (nositelj mr.sc. Deneš Šoja)
 8. Predrag Petrović, Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS
 9. Miroslav Aćimović, Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS
 10. Božo Čerkez, kandidacijska lista grupe birača (nositelj Božo Čerkez)
 11. Gordana Musa-Balaš, kandidacijska lista grupe birača (nositelj Božo Čerkez)
 12. Daniel Hordoši, kandidacijska lista grupe birača (nositelj Božo Čerkez)
 13. Sanela Proser Horvatin, kandidacijska lista grupe birača (nositelj Božo Čerkez)