Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Kneževi Vinogradi je neprofitna pravna osoba, osnovana s ciljem unapređenja, očitovanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine u Općini Kneževi Vinogradi. Pripadnici srpske nacionalne manjine sa područja Općine Kn.Vinogradi u vijeće biraju svoje predstavnike, u skladu sa zakonom, radi učestvovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, koji su od posebnog interesa za srpsku nacionalnu manjinu.

Ciljevi vijeća su:

 • ostvarivanje i zaštita ljudskih, nacionalnih, političkih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih, prosvjetnih i drugih prava i interesa srpske nacionalne manjine, na području svoga djelovanja;
 • unapređivanje i očuvanje nacionalnog, kulturnog, vjerskog i jezičnog identiteta Srba u Republici Hrvatskoj, radi spriječavanja njihove asimilacije;
 • razvijanje suradnje unutar srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj, i suradnja sa većinskim narodom i drugim nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj;
 • razvijanje odnosa i suradnja s drugim srpskim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj;
 • suradnja sa organizacijama i institucijama u matičnoj državi i dijaspori, a posebno suradnja sa Srbima porijeklom sa prostora Republike Hrvatske.

Statut Vijeća srpske nacionalne manjine

ČLANOVI

2023. (konstituirano 16.6.2023.).:

 1. Vladimir Horvat – predsjednik
 2. Miroslav Aćimović – zamjenik predsjednika
 3. Nemanja Marković
 4. Jelena Petrović
 5. Milica Petrović
 6. Srđan Šujdović
 7. Srđan Pejić
 8. Nebojša Prokić
 9. Savo Mihajlović
 10. Mirjana Blanuša

2019. (konstituirano 19.06.2019.)

1. VLADIMIR HORVAT – predsjednik
2. SPOMENKA BANOVIĆ – zamjenica predsjednika
3. JELENA PETROVIĆ
4. SLOBODAN MALINIĆ
5. MIROSLAV AĆIMOVIĆ
6. DUŠAN LUKOVIĆ
7. MIRJANA BLANUŠA
8. PERICA ĆULIBRK
9. BISERKA VUČENOVIĆ
10. SAVO MIHAJLOVIĆ

2015.

 1. Spomenka Banović – predsjednica
 2. Boško Lazarević – zamjenik predsjednice
 3. Dušan Luković
 4. Vladimir Horvat
 5. Savo Mihajlović
 6. Svetomir Šašlić
 7. Slobodan Šujdović
 8. Biserka Vučenović
 9. Rade Trbović
 10. Jasminka Bodlović

2011.

 1. Spomenka Banović – predsjednica
 2. Vera Knežević
 3. Đurađ Gnjatović
 4. Dušan Luković
 5. Rade Trbović
 6. Savo Mihajlović
 7. Dragica Malinić
 8. Goran Vidović
 9. Rajka Vuković
 10. Svetomir Šašlić

2007.

 1. Đurađ Gnjatović – predsjednik
 2. Nebojša Nikolić – zamjenik predsjednika
 3. Biljana Despinić
 4. Vera Knežević
 5. Ljubisav Luković
 6. Ljiljana Radojčin
 7. Stojkica Čavić
 8. Dragica Malinić
 9. Dragoslav Milić
 10. Savo Mihajlović