Općina Kneževi Vinogradi
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3

Тел.: +385 (0) 31 730 938
Факс.: +385 (0) 31 732 106

Матични број: 02551900
ОИБ: 35938293122

Назив и седиште друштва код којег је отворен главни пословни рачун:
OTP banka d.d., Hrvatska
Број главног пословног рачуна (IBAN): HR84 24070001819500000