Остали угостителјски објекти с подручја општине Кнежеви Виногради:

  • Цафе бар „Цхеерс“, Свалина д.о.о, вл.Иван Свалина, Кн. Виногради, Глацна 96
  • Цафе бар „Боно“, Поллео д.о.о., вл.Марио Свалина, Кн. Виногради, Главна 117
  • „Фараон“, угостителјски обрт, вл.Ибоја Колар, Кн.Виногради, Глацна 119
  • „Мустанг“, угостителјски обрт, вл.Градимир Симић, Каранац, Колодворска 2
  • Цафе бар „Виртус“, угостителјски обрт, вл.Аријана Вукови, Каранац, Колодворска 4
  • Цафе бар „Саффари“, угостиелјски обрт, вл.Тимеа Ловаковић, Котлина,Главна 46
  • Сластичарница „Лабуд“, угостителјски обрт, вл. Али Алији, Кн.Виногради, Главна 76а