Удружење је основано 1920. године, а данас окупља 55 матичних и 5 придружених чланова. Сви чланови делују волонтерски, а Удружење делује на подручју Општине Кнежеви Виногради.

Ловачко друштво Срндаћ је самосталнo нестраначкo удружењe – добровољно удружених грађана ловаца ради заштите и промовисања заједничких интереса и циљева на узгоју, заштити, лову и коришћењу дивљачи, заштите природе и људског околиша у очувању природних станишта дивљачи, nеговања ловачке традиције, етике и добрих ловачких обичаја. Друштво ће своје задатке и циљеве остваривати у свом седишту и на подручју ловишта које ће закупити без намере стицања добити.

Друштво се бави следећим активностима: пребројавање дивљачи, оцењивање стечених трофеја, одржавање редовних скупштина, гађање карабином, организовање радних акција по зборним местима, организовање чувањa усева, организовање бесплатног учешћа на гађању глинених голубова како за своје чланове, тако и за чланове суседних друштава, организовање прихране и прехране дивљачи, организација групног лова на ситну пернату дивљач и на штеточине, организација ловачке забаве те потпомагање удружења (верских и осталих) на подручју општине Кнежеви Виногради.