Obavijesti

No posts

O nama

Grb Općine Kneževi Vinogradi OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI – jedinica lokalne uprave u sastavu Osječko-baranjske Županije osnovana je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 30. prosinca 1992. godine („Narodne novine“, br. 90/92.), a do tada je bila u sastavu bivše Općine Beli Manastir. Konstituirana je u progonstvu u Osijeku, sjednicom u lipnju 1993. godine. Prva sjednica Općinskog vijeća na području Općine Kneževi Vinogradi održana je 28. svibnja 1997. godine. Za prvog načelnika izabran je Krešimir Kramarić (HDZ) i na toj funkciji ostaje do 21. lipnja 1999. godine, kada ga nasljeđuje Božo Čerkez (HDZ). Nakon lokalnih izbora 2001. godine dužnost načelnika 14. lipnja preuzima današnji načelnik Deneš Šoja (SDP), a njegov zamjenik od 2009. godine je Vedran Kramarić. Sukladno novim zakonskim odredbama od 2013. godine za zamjenika načelnika iz redova hrvatskog naroda izabran je Mario Čerkez (HDZ) i iz redova srpske manjine Stojan Petrović (SDSS).

Općina Kneževi Vinogradi predstavlja prostor od 248,77 km², s udjelom od 6% ukupne površine Osječko-baranjske županije, odnosno 22% cijele Baranje. Obuhvaća sedam naselja: Kneževi Vinogradi, Zmajevac, Karanac, Suza, Kamenac, Kotlina i Mirkovac te dva radnička naselja – pustare, Jasenovac i Sokolovac.

Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine na području Općine Kneževi Vinogradi je živjelo 4.614 stanovnika. Od toga Mađara 1.784 ili 38,66%, Hrvata 1.758 ili 38,1%, Srba 815 ili 17,66%.

 


248km²

Površina

4614

Stanovnika

80

Broj vinskih podruma

245m

Visina Banske kose