A Hercegszölősi gazdaság alapjait ma is a mezőgazdasági termelés, a feldolgozóipar és a napról- napra erőteljesebben fejlődő falusi, vadász és halász turizmus képezi.


13.000 ha termőterületen folyik szántóföldi növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermelés pedig 1.800 hektáron. A nagyobb cégek közül a járás területén müködik a Belje R.t, Borplastika Kft. és Rabo Kft. és egyre növekvő számú kisiparosok és vállalkozók ( családi mezőgazdasági válalkozók)- OPG.

A 2013. as nyilvántartás szerint a Hercegszőlősi Járás területén 275 OPG ( csalaádi mezőgazdasági válalkozás ) van bejegyezve. Legtöbb OPG Hercesgzőlősön 77, Vörösmarton 60, Karancson 45, Sepsén 30 és Kőben 9 van. 6.128 hektár megművelhetőszántóföldtől, 5.600 hektáron keresztül mező van, 190 hektár körül foglal el a szőlőhegy és mintegy 300 hektár gyümölcsös van. A Járás területán a Belje 6.500 hektárt művel meg amiből kb. 6.000 hektár mező vaés kb. 500 hektár szőlőhegy.

Az ezer éves, a római időkből eredő hagyománnyal rendelkező szőlőtermelés és borászat mind inkább megteremti a kontinentális turizmus fejlődésének előfeltételeit.

A Hercegszöllősi Járás az egész járás területén folyamatosan munkálkodik az infrastrktúra kiépítésén, mint a gazdaság fejlődésének egyik alapvető feltételének megteremtésén.

A vállalkozások élénkítése céljából megalakult a vállalkozói övezet, ahol számos engedmény és más kedvezmény mellett juthatnak parcellához az érdekelt vállalkozások. Az üzleti vállalkozói övezet 56 hektáron létesült, ahol hozzávetőlegesen 35 ha terület van az iparosoknak, cca. 12 ha a turizmussal foglalkozók részére, a fennmaradó rész pedig az infrastruktúra kiépítésére elkülönítve.

A járás gazdasági fejlődésének elősegítése céljából a területén működő családi gazdaságok és más gazdasági vállalatok részére a járás támogatásokat nyújt, mégpedig:

-bankkölcsönök kamattámogatása,
-többéves ültetvények telepítésének támogatása,
-terménybiztosítás támogatása,
-helyi csatornahálózat rendezése, és más támogatások.

Az összes eddigi támogatások segítettek abban, hogy a Hercegszöllősi Járás gazdasági fejlettsége a jobbak közé sorolható a Drávaszögben.

A gazdaságfejlesztés hordozóinak jegyzéke:

BELJE Rt.
BOR-PLASTIKA Kft.
RABO Kft.