Kői Református Egyházközség

A Kői Református Egyházközség az Ige és Szentlélek által, az Úr Jézus Krisztusban elhívottak közössége. Mint gyülekezet, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház része, mely kizárólag a teljes Szentírás alapján áll, s tanaiban és életében az Apostoli hitvalláson, a Niceai, Konstantinápolyi, Efézusi, Kalcedóni és Asthanasiusi Hitvallásokon kívül különösképpen a Heidelbergi Kátéhoz és a II. Helvét Hitvalláshoz ragaszkodik.

Istentisztelet minden ünnep- és vasárnap 14:00 órakor.

Hogy ebben a faluban, mikor épült először templom, pontosan nem lehet tudni, hiszen a parókia 1859-ben porig égett s a tűz elemésztette a teljes irattárat. A későbbi feljegyzésekben nem esik szó templomépítésről, így jóval korábban lehetett. A szájhagyomány valamilyen nádfedeles templomot emleget.

Ez a református gyülekezet később alakult, mint a környező falvakban – ez a 17. század végére tehető. A templomot is ekkor kezdhették építeni.
A templomot tűzkár következtében, 1877-ben, tornyával együtt átalakították.

A második világháborúban súlyosan megrongálódott. A legsürgősebb helyreállítási munkálatokat 1946-ban végezték el rajta, a tornyot viszont csak 1960-ra tudták újjáépíteni. A kis gyülekezet templomát 1963-ban a földrengés szinte használhatatlanná tette, azonban 1966-ban már újra fogadhatta a híveket.
Legutóbbi javítások: 2001-ben a tetőzet és a bel-tér renoválása. 2004-ben a templom külsejének teljes újravakolása és festése. Ugyanakkor új ablakok is kerültek a toronyra.

*Ma a gyülekezet 44 tagot számlál.

Kontakt

Adresa — Glavna 55, Kamenac
Telefon — Arpaši Jožef - +385 31 720 044; +385 91 333 8886