Sepsei Református Egyházközség

A Sepsei Református Egyházközség az Ige és Szentlélek által, az Úr Jézus Krisztusban elhívottak közössége. Mint gyülekezet, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház része, mely kizárólag a teljes Szentírás alapján áll, s tanaiban és életében az Apostoli hitvalláson, a Niceai, Konstantinápolyi, Efézusi, Kalcedóni és Asthanasiusi Hitvallásokon kívül különösképpen a Heidelbergi Kátéhoz és a II. Helvét Hitvalláshoz ragaszkodik.
Istentisztelet minden ünnep- és vasárnap 15:30 órakor.

Pontosan nem tudható, mikor alakult a református gyülekezet, de a 17. század kezdetére tehető. Egy azonban biztos, hogy a völgykatlan közepén már állt templom, ami 1803-ban a tűz martalékává lett.
Az új templomot, nem a régi helyér, hanem a mostani helyére, a domb tetejére építették. A munkálatok még a tűzeset évében 1803-ban kezdődtek meg, és 1806-ra kész lett a templom.
Nagyobb javítások voltak 1856, 1882, és 1963-ban.
Az utóbbi javítások közül meg lehet említeni 1984-es torony újravakolását és a templom teljes külsejének meszelését, a tetőszerkezet felújítását 2005-ben, és a templom belsejének rendbetételét 2006-ban.
A gyülekezet ma 74 tagot számlál.

Kontakt

Adresa — Glavna 110, Kotlina
Telefon — Darko Turšić +385 31 759 056