A hercegszöllősi Szent Mihály arkangyal római katolikus templom

A hercegszöllősi plébániát Szent Mihály arkangyalnak szentelték fel. Búcsúja szeptember 29.-kén van. A plébánia központja Hercegszöllős. Fönnhatósága alá tartozik: Karancs, Kő, Sepse, Keselyűs (Mirkovac), Jeszeföld (Jasenovac), Katalinpuszta (Sokolovac), valamint Bokroshát (Zlatna Greda)- bellyei járás, Albertfava és Mitvár- laskafalvi járás.

A plébánia 1851.-ben alakult. A régi plébánia templomot, amely klasszicista stílusban épült, 1840.-ben felújították és kibővítették.

A falakon található nyomok alapján a templom kórusát 1857.-ben építették hozzá és ebben az évben fejeződött be a templom építése is. A templom akkori formája megmaradt a mai napig. A templom területe 254m². A tetőt 1999.-ben újították fel, az egész épületet kívül és belül is 2004.-ben.

A plébániának aktív templomi énekkara van, amely 30 tagú, Mikec Iván vezetésével az egyszólamú éneklést ápolja. A plébánián különös helyet foglalnak el a ministránsok. Huszonöten vannak, 10-től 20 évesig, s nagy örömmel vesznek részt az oltár körüli és más egyéb plébánia szolgálatban.

Vasárnaponként rendszeres a szent mise szolgáltatás, a filiálékban a hétköznapokon is.

Májusban és októberben minden templomban rendszeresen végzik a májusi és októberi ájtatosságokat, böjt idején pedig a keresztúti ájtatosságot. A rendszeres iskolai hitoktatás mellett, szombatonként a plébánián is szorgalmasan foglalkoznak hittannal a plébános úr vezetésével. A gyerekek első osztályos koruktól nyolcadikig járnak ide hittanra. A középiskolások számára minden hónap első vagy utolsó szombatján tartanak hitoktatást egész évben.

Az idén először készülnek a bérmálkozás szentségének felvételére kizárólag a harmadikos középiskolások.

Kontakt

Adresa — Petefi Šandora 9, Kneževi Vinogradi
Telefon — Stipo Marić +385 31 730 981; +385 98 911 7572