Izgradnja županijske ceste Kotlina-Podolje započela je u studenom 2010. godine i trajala je do 2012. godine. Izvođač radova bila je tvrtka Gravia d.o.o. iz Osijeka, a po projektu tvrtke Rencon d.o.o. iz Osijeka.

Zbog složenosti i konfiguracije terena izgradnja ove ceste dužine 2 810 metara i širine kolnika 5,5 metara, predstavljala je iznimno složen i zahtjevan građevinski zahvat, pri čemu je uređena površina s obje strane ceste i postavljena odvodnja kako bi se omogućilo sigurno prometovanje u svim klimatskim uvjetima.

Projekt je u cijelosti financirala Osječko-baranjska županija preko Županijske uprave za ceste u iznosu od 9,5 milijuna kuna.