APPRRR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.3. ˝Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava˝.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom.

Prihvatljive aktivnosti mogu se odnositi na:
a) kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
b) kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
c) kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
d) kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručna znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstava

Visina potpore iznosi do 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore iznosi 100%. Potpora unutar podmjere 6.3. može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020 po jednom korisniku, a isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u kojem mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od navedenih aktivnosti, a koji se odnose na modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.

Natječajna dokumentacija objavljena je na: www.apprrr.hr.

 Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati na informativnoj radionici o ovom natječaju javite se do 20. svibnja 2015. godine na broj telefona: 031/730-938 (Općina Kn. Vinogradi) ili 031/333-813 (LAG Baranja).