LAG Baranja

Lokalna akcijska grupa Baranja u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje i Organizacijom za Građanske Inicijative u sklopu manifestacije „Dani udruga Baranje“ organizira u petak, 8. svibnja 2015. godine s početkom u 17:00 sati velikoj vijećnici Grada Belog Manastira u Belom Manastiru, Imre Nagya 2 (zgrada P+8) radionicu na temu: “Novi Zakon o udrugama“.

Cilj radionice je upoznavanje predstavnika neprofitnih organizacija sa razlozima donošenja novog Zakona o udrugama s naglaskom na odredbe koje iziskuju korekcije u postojećim Statutima te promjenama koje nastaju stupanjem na snagu novog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu  neprofitnih organizacija.

U sklopu radionice planiran je sljedeći raspored:

1. Stanje provedbe LEADER-pristupa u RH (Lidija Dabić)
2. Zakon o udrugama (Branislav Vorkapić)
Pauza
3. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Daniela Milosavljević)
4. Rasprava