Projektom ˝Izgradnja pješačkih staza kroz naselje Kamenac˝ izgrađene su pješačke staze kroz naselje Kamenac (Glavna ulica) u duljini od 1.380 metara s obje strane lokalne ceste L44010 Kneževi Vinogradi-Kamenac-Karanac. Projektom je riješena i oborinska odvodnja postojećim otvorenim jarcima. Projektom su time riješene dotada samo djelomično i sporadično izgrađene pješačke staze, koje su bile u lošem stanju.

Cilj projekta: Poboljšanje komunalne infrastrukture, povećanje sigurnosti pješaka i podizanje komunalnog standarda mještana kroz urbanističko uređenje naselja te olakšanog pristupa društvenim objektima (Dom kulture, dječje igralište, crkva) te povećanje sveukupne kvalitete života mještana naselja Kamenac

Ukupna vrijednost projekta: 1.060.400,00 kn

Projekt se realizirao u dvije faze kroz dvije godine. Prva faza projekta sufinancirana je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 400.000,00 kn kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice, a druga faza projekta sufinancirana je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 150.000,00 kn kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice te 145.000,00 kn kroz Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Vrijeme provedbe: 2017.-2018. godina