Cilj projekta:  poboljšanje standarda kvalitete društvene i kulturne infrastrukture, povećanje kvalitete života mještana naselja Suza, ali i mještana cijele Općine osiguravanjem adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Suza, kako bi se zaustavio proces depopulacije i pokrenuo održivi povratak na naše područje.

Sažetak provedenih aktivnosti: Radovi na unutarnjem uređenju doma kulture, koji obuhvaćaju zamjenu stare i dotrajale podne podloge u sali, galeriji i pomoćnim prostorijama; izradu spuštenog stropa u sali, postavljanje novih vrata u sali, obnovu i bojanje zidova i stropova u sali, galeriji i pomoćnim prostorijama te ugradnju novih rasvjetnih tijela.

Ostvareni rezultati projekta: Izvršeni kompletni radovi na sanaciji i uređenju unutarnjeg dijela doma kulture (cca 250 m2 poda, zamjena 6 vrata i 2 prozora, uređeno i oličeno 720 m2 zidova i 479 m2 stropa).

Vrijednost projekta: 514.647,04 kuna

Iznos sufinanciranja: 280.000,00 kuna

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Vrijeme provedbe: travanj – prosinac 2019.